สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดเลย
  • ชื่อนิติบุุุคคล/หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ 28
  • ชื่อสถานี : สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดเลย
  • วันที่อนุญาต-วันที่สิ้นสุด : 10 มีค. 2563 - 10 มีค. 2563
  • รหัสสถานี : 8009
  • ความถี่ : Fm 90.0 MHz
  • ที่อยู่ : ค่ายศรีสองรัก อ.เมืองเลย จังหวัด เลย 42100
  • โทรศัพท์ : 0-4287-0757
  • พื้นที่การรับฟัง : จังหวัดเลย
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดเลย <<< วิทยุไม่เล่นกดปุ่ม Play

Offline

ดาวน์โหลด Listen

ขอเพลง พูดคุยกับ DJ

18 6 17 20 7 9 0 11 21 22 14 13 15 12 5 23 19 4 16 10 1 8 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด...

สาระนารู้

ดูทั้งหมด...

^